När matriarkatet möter patriarkatet

Samhällen genomgår ständig förändring, på alla plan. För att kunna göra trenderna synliga och diskutera vad som händer behöver man våga generalisera och måla med stora penseldrag. Här är nu lite sådana tankar om samtiden och utvecklingen.

Det sociala trumfar logik och kunskap

Logik och konsekvenstänkande bygger på systematik och tydliga regler. Det är principer som också hela det vetenskapliga synsättet bygger på. När det gäller relationer, det sociala, finns det däremot inga bevisbara rätt och fel. Där finns bara åsikter och känslor. Det jag ser är att vi i Sverige hamnar allt mer i det senare, oavsett samhällsområde.

De senaste årtiondena har det hänt saker på arbetsmarknaden. Betydelsen av social kompetens vid rekryteringar har ökat. Utåtriktade, flexibla personer med välutvecklade ”känslospröt” är det som efterfrågas. Experter som är just experter inom olika områden men inte har den bästa kommunikativa förmågan eller har lätt för att läsa av människor, de har en rejäl uppförsbacke.

I svenska skolan halkar pojkar, som grupp, efter. Men inte nog med det. Man har hittat bevis för att tjejer, som grupp, i skolan ges högre betyg än vad nationella proven visar att de borde ha. Tendensen: det lönar sig vara socialt kompetent och följsam redan som barn.

Fokus på det sociala har ökat lavinartat i skolan. På mitt eget barns utvecklingssamtal nyligen fanns tio frågor att diskutera kring. De cirka åtta första handlade om hur barnet mådde och hade det i skolan, de två sista frågorna var relaterade till vad det faktiskt hade lärt sig.

Skolan ska ”kännas” bra. Denna målsättning krockar naturligtvis med lärandet, som inte på något vis är enkelt eller alltid känns bra. Snarare kräver utveckling ansträngning och att man även gör tråkiga – men viktiga – saker, även om man är trött eller timmen är sen. Betygen ses som hinder för barnen. Omtanke och välvilja styr. Kunskapen kommer i andra hand. Lärarna har alltmer blivit vän med eleverna, och får då förstås motsvarande respekt som en vän – inte som en auktoritet och kunskapsförmedlare. Valutan blir snällhet och medgörlighet.

Vartefter värdet av kunskap devalveras i samhället, generellt, tappar fler yrkesroller sin auktoritet; en sorts rättmätig överordning baserad på sakkunskap och erfarenhet. Av omtanke om de stackars förövarna reduceras till exempel poliser till kompisar och dialogpoliser, vilket inte direkt gör stenkastning på polisen särskilt förvånande.

Emotionaliteten i politiken

Inom politiken i Sverige har betydelsen av emotionella argument ökat. De senaste åren har debatten på riksplanet närmast blivit en karikatyr. Det är som om den inte längre sker här på jordklotets yta utan i ett parallellt universum. Hur migrationsfrågan hanterats är ett typexempel. Betydelsen av något bedöms i högre grad utifrån var något sägs och av vem än det faktiska innehållet och vilka implikationer det har rent konkret.

I landets högsta beslutande församlingar praktiseras öppet mobbing där vissa partier ges stämplar som paria. Oavsett vad de gör och säger behandlas de likadant. Inte bara de politiska aktiva får smaka på sleven utan även privatpersoner eller andra initiativ som kan hota konsensus. Allt för att signalera till resten av flocken att det enda som godtas är ”rätt” bemötande av elementen. Mina tankar går här till klick-bildningen bland tjejer i skolan. Målet är att hålla ”dom andra” utanför genom maktbeteende i form av subtila signaler och syrliga markeringar.

Tjänstemän och chefer i offentlig förvaltning, såna som egentligen ska vara opartiska, tillsätts utifrån känsla. Man ska vara på samma frekvens som dem man tillsätter för att det ska kännas tryggt. Det vill säga man ska tänka på samma sätt och dela åsikter och ideologi. Ja-sägare, helt enkelt. Mindre viktigt är personlig integritet och att följa de lagar och regler man är satta att följa i sitt uppdrag. Myndighetsaktivism, att gå efter sin egen moraliska kompass istället för sin uppdragsgivares (folkets), förekommer och är i princip tillåtet i dagens system, trots att det inte borde vara det.

Enligt den politiska retoriken är en person som inte har det lika bra som andra, ”utsatt”. För vad kan man undra? Jo den hemska omgivningen som inte ger den enskilde vad den vill ha. Med språket som verktyg handlar det om att väcka känslor av skuld och skam hos andra, som påtryckningsmetod. De som behärskar kritiskt tänkande och logisk förmåga vet dock att faktiska resurser, tid och pengar, förstås inte är lika oändliga som medkänsla. Och det som kortsiktigt känns bra, kan rycka undan möjligheter att agera i framtiden.

Hela det svenska rättssystemet är fullt av omtanke – om förövaren. Lagarna säger att brott ger ett visst straff, men hela systemet arbetar på varje nivå för att det straffet inte ska utges eller avtjänas. Straff ges ständigt från den lägre delen av straffskalan och automatisk frigivning sker efter två tredjedelar av straffet. Ett sorts mamma-syndrom. En mamma ser alltid sitt barn i ljus dager. Hela samhället tycker att människorna är deras barn och ska tros gott om. Eller kanske är det snäppet värre? Att de som blivit drabbade av den hemska rättsstaten måste tas om hand om lite extra? Som IS-terrorister som återvänder och möts av bostäder och jobb. Tankarna leder osökt till det så kallade Stockholmssyndromet.

Den mjuka makten

Det sägs att kvinnor inte har mycket makt i Sverige, men det finns betydligt mer makt som utövas än den som brukar synas i sömmarna, exempelvis i en företagsledning. Vet inte om ni noterat att en del män refererar till sin partner, mamman i familjen, som ”regeringen”. Mamman, kvinnan, påverkar med mer mjuka maktmedel, till skillnad vad som gäller på formella möten i bolag.

Ett typexempel på social makt är det värdegrundsarbete som i dag är högsta mode. Gemensamma regler på ett papper som ger sken av att vara rättvisa och logiska. De betyder dock inget förrän uttolkandet görs. Uttolkandet görs av dem som sitter på makten och utgör därmed inget som helst skydd för den enskilde som kan anklagas för att ha brutit mot dem. Med andra ord är det ett verktyg som kan användas hur som helst, när de vid makten anser det behövs.

Genusvetenskapen är ett annat exempel på den sociala maktens finurliga upptåg. Genom att omvandla politiska åsikter till vetenskap och ha fått in det i akademin har läran getts legitimitet. En lära som baseras på känslor och åsikter om makt mellan grupper. Med andra ord har vi här igen vi-och-dom-andet jag nämnde ovan. De som råder över denna lära om hur världen ser ut och fungerar är de invigda personer som delar de åsikter som läran bygger på. Andra, som påtalar att världen är mer komplex eller att vi är biologiska varelser i grunden, anses okunniga och göre sig icke besvär att kritisera – de förstår ju inte. Nu sker detta alltså under skydd av vetenskaplighet. Teologi ligger närmre till hands som beskrivning. Men det hindrar inte nuvarande regering från att jobba hårt med att trycka in detta på alla statens områden.

Yin och yang

Kvinnor har genom sin reproduktiva roll som är både biologiskt och miljömässigt betingad, i uppgift att hålla ihop familjen. De har därmed slipats i det sociala spelet och i att använda det subtila, känslorna, för att påverka. En inte orimlig tanke är att om kvinnor och män som grupper beter sig lite olika och har lite olika egenskaper, borde kvinnors intåg på arbetsmarknaden och i samhällets maktskikt ha påverkat hur samhället ser ut.

Precis som patriarkala samhällen kan skapas, vilka knyts till mer manliga egenskaper och beteenden, borde man kunna skapa matriarkala samhällen som bygger på de mer kvinnliga egenskaperna och beteendena. Ser de ut som i Sverige? Där det sociala och känslorna står i centrum mer än konkreta prestationer och resultat. Där ”mjuk makt” praktiseras. Där tydlighet är härskarteknik och där det anses fult att jämföra konkreta resultat och prestationer.

Nu har jag spekulerat friskt här ovan, vilket säkert irriterat många. Men även om vi helt bortser från alla galna associationer och generaliseringar ovan kan ändå frågan ställas: Vad händer när ett ”mjukt” omhändertagande-samhälle som vårt svenska, möter helt andra kulturer och ageranden som bevisligen existerar idag på andra ställen på jordklotet? Sådana kulturer där makt inte är något man får till skänks av generösa människor, utan något man tar sig. Såna kulturer där mjäkiga lagar och regler tas som en signal om att de får rundas. Kulturer av sträng religiositet och dogmer. Kulturer där könen skiljs åt från barnsben och kvinnor säljs som prylar. Där våld verkligen anses vara ett legitimt sätt att utöva makt.

Vem vinner denna ”kamp”? En ledtråd kanske ligger i att det i historien har funnits väldigt få samhällen som styrts av kvinnor.

Annonser

7 kommentarer

 1. Lyssnade på Ivar Arpi igår i Studio Ett. Han debatterade Fredrik Bondestam från Nationella sekretariatet för genusforskning om hur universiteten infiltreras av radikala feministiska teorier om makt och kön. Jag kände att Ivar hade svårt att hitta en tydlig ingång i debatten eftersom allting som sker är så otroligt uppåt väggarna i så många dimensioner att det blir för mycket.

  Texten ovan pekar också på många bra ingångar till en nödvändig diskussion. Var och en skulle förtjäna ett eget blogginlägg!

 2. Väldigt intressant och djuplodande text. Dagens feminism kan ju ha sina poänger men den rena galenskapen vi ser idag kommer ju ALDRIG hålla.
  Vi ser redan nu hur andra kulturer, benhårt inställda på kolonisering, reproduktion och makt gradvis kommer att ta över vårt land.
  Dagens feminism är totalt vilsen, den klarar inte ens reproducera sig. Vad är det för vits med ett sånt samhälle????

 3. Så länge allt är baserat på känslor så kommer det svenska samhället inte att utvecklas överhuvudtaget.

  I och med att Sverige undvek både första och andra världskriget, så har det landet under de senaste årtiondena inget annat än att ha blivit en plattform för olika politiska experiment.

  Det värsta är ändå idioterna som fortsätter att rösta på S https://twitter.com/JOBalinen/status/929695655722913793 utan överhuvudtaget bry sig om vilka politiker de röstar på. Medelsvenssons som bor i etniskt segregerade områden hellre bryr sig om sitt förbannade fredagsmys. Och som sväljer allt med hull och håll vad statsministern säger, samtidigt som de upprörda över vad Katerina Janouch säger i tjeckisk TV. Ridå!

 4. Funderar också mycket om det du går igenom i texten Josefin. Har överlag kommit fram till liknande svar och förklaringar. Väljer ut det här stycket då sista meningen är mycket vad det handlar om många fastnar i.

  ”Logik och konsekvenstänkande bygger på systematik och tydliga regler. Det är principer som också hela det vetenskapliga synsättet bygger på. När det gäller relationer, det sociala, finns det däremot inga bevisbara rätt och fel. Där finns bara åsikter och känslor. Det jag ser är att vi i Sverige hamnar allt mer i det senare, oavsett samhällsområde.”

  Att vi hamnar allt mer i åsikter och känslor tror jag till stor del beror på att vi tappar allt mer av vår lokala förankring och kontext där vi bor, arbetar och lever. Samhället blir allt mer uppskruvat och det leder till en yttre stress som gör att vi får svårigheter att tänka efter. Istället jämför vi våra liv med det som massmedia rapporterar om, då lokaljournalistiken tunnas ut allt mer. Det driver på ”vi-mot-dom” än mer och på alla delar av vardagen vi försöker överleva i. Den här utvecklingen har pågått rätt länge, tillräckligt länge för att nu vara normaliserad.

  Dock, vi blir allt fler som börjar förstå, fundera över och även diskutera detta med andra. Som du Josefin gör med din text här.

  Vad kan vi då göra för att få till mer förändring till det bättre?

  En bra början är att fundera över professionaliteten i yrkeslivet. Även där möts jag av många som blandar in för mycket personliga ”åsikter och känslor” än uppträder professionellt utifrån vad sin yrkesroll faktiskt handlar om.

  Några frågor vi kan börja ställa oss är:

  – Uppträder jag professionellt och respektfullt i min yrkesroll?
  – Kan jag i min yrkesroll fokusera främst på mina egentliga arbetsuppgifter eller är jag för upptagen med annat?
  – Vad leder resultaten av det jag i min yrkesroll gör vidare till?

  Mycket har förändrats i yrkeslivet, särskilt efter internet, men för lite har gjorts för att anpassa yrken och roller från före internet till dom nya förutsättningarna. Jag vill påstå att det gäller mest för roller med bestämmande makt och då särskilt inom offentlig förvaltning och politiken.

  Den professionella självrannsakaningen behöver också kompletteras med att vinna tillbaka kontrollen över vårt eget vardagsliv, som för många är liten i det uppstressade samhälle vi nu lever i.

  Här behöver vi fundera över:

  – Vad är viktigt för mig, och min familj för dom som har det?
  – Vad kan jag göra för att förbättra mitt eget vardagsliv?
  – Vad jag jag göra för att förbättra där jag bor, arbetar och lever?
  – Var kan jag hitta andra som också är intresserade av att förbättra det lokala samhället?

  Kan vi bli bättre på att engagerat och aktivt fokusera på det lokala, där vi faktiskt har störst möjligheter att förändra och förbättra för både oss själva och alla andra som bor där, så kan mycket börja förändras till det bättre.

  Gäller dock begripa det kommer ta tid och hårt arbete vrida rättare, och att dom som hörs mest och högst mer sällan än ofta är dom som har mest rätt.

 5. Tur att Du lämnat miljöpartiet, annars hade denna kloka och upplyftande text renderat till uteslutning. Kan inte mer än hålla med på alla punkter, och hoppas att åsikterna får en vid spridning. Och jag som känner mig ”högerhöger”!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s