Gropar i vägen för Borgerlig Framtid

Det har varit minst sagt turbulent i partiet som jag är aktiv i, Borgerlig Framtid, de senaste veckorna. Nu känns det som att dimman börjat lätta en aning och det är dags att summera det som hänt.

När vi i partistyrelsen tog ett beslut den 15 augusti var det svårt att tänka sig att allt det som hänt skulle kunna ske. Men, man lär sig att aldrig bortse från att det oväntade kan komma att hända, hur osannolikt det än är.

Senaste händelserna i partiet

I mars i år valdes partiets nuvarande styrelse. Arbetet i styrelsen har inte fungerat så väl som behövts sett till de offensiva mål partiet har. Därför valde styrelsen att ödmjukt erkänna sina brister och beslutade att lämna till medlemmarna att välja en ny styrelse. På detta sätt kunde alla i styrelsen söka nytt mandat från medlemmarna genom att kandidera igen, om de nu ville. Lika för alla. Hederligt och rättvist tyckte vi åtta som röstade igenom beslutet. Den enda som motsatte sig detta var den dåvarande ordföranden Anders Königsson.

Efter beslutet var taget började han med hänvisning till stadgarna ifrågasätta detta förfarande att låta stämman välja en ny styrelse (han som ordförande skulle sitta på ett år ansåg han). Han förhalade arbetet, genom att t.ex. inte svara på mail. Han försökte förhindra styrelsen att ha möten, att prata om vad styrelsen ville på mötena. Det var helt omöjligt att arbeta under de här premisserna. Därför uteslöts han ur styrelsen den 5 september.

Detta mynnade till slut ut i att Königsson den 22 sept tog allt han kunde med sig – och det var ganska mycket eftersom han inte velat lämna över kontroll över system och kommunikationskanaler till partiet utan behållit dem personligen. Han var med från start i partiet, arbetade mest med partiet förra året och stod därför som kontaktperson eller administratör för många av partiets olika system och kanaler.

I ett slag förlorade partiet Facebook-sidan, Twitterkontot, sin hemsida på nätet och allas e-postkonton och adresser. Han gav sig även på partiets bankkonto. På något vis lyckas han stänga ute de andra två personerna i partiet som skulle ha tillgång till bankkontot. Vi hade förväntat oss en hel del, men inte detta, eftersom med ett sådant agerande skulle han riskera lagliga repressalier. Men vi hade fel och han är nu polisanmäld.

Königsson hävdar att anledningen till hans agerande är att partiet har tagit fel väg senaste halvåret. Citat: ”Vi som har varit med i Borgerlig Framtid länge ser med förfäran på vilken riktning partiet har tagit under det senaste halvåret”. Notera, detta är alltså under hans egen ledning. Och trots att han nu säger att partiet gått fel väg, så vägrar han acceptera ett nyval till styrelsen. Märkligt är bara förnamnet.

Han säger vidare att ”partiets ursprungstanke” har gått förlorad. Vad det nu innebär har vad jag vet ingen som frågat honom hittills fått svar på. Det vi andra personer i styrelsen har arbetat med är att nå partiets mål, att komma in i riksdagen i valet 2018. För det krävs fler partimedlemmar, fler distrikt i landet, kända och förtroendeingivande representanter, en bra och rationell helhetspolitik, finansiering, att allmänheten har en positiv bild av oss och så vidare.

I ett utskick den 26 september meddelade Königsson att han tillsammans med ett antal personer i BF:s Uppsala-distrikt, valt att bilda ett nytt parti som heter Borgerlig Framtid (med ett annat organisationsnummer) och han uppmanade partiets medlemmar att gå med i detta nya, ”riktiga” BF.

Allt detta för att partistyrelsen tog ett beslut om att det behövs en ombildning av styrelsen och ämnade se till detta verkställs.

Partiet ömsar skinn

Det positiva i denna soppa är att det som hänt visar att vi i styrelsen tog helt rätt beslut den 15 augusti. Det var bättre att den explosivitet som tydligen låg inbäddad i den här situationen kom fram och briserade redan nu. Att ha en ordförande som vägrar acceptera att partiet växer och styrs som en riktig ideell organisation med stadgar och interndemokrati, är självklart inte hållbart i längden. Nu har vi en chans att komma ur startgroparna ordentligt.

Vi har tappat några medlemmar på grund av det här, men inte många. Och vi har tappat tid och därmed fart genom att behöva krishantera istället för att göra annat viktigt arbete. Å andra sidan har vi blivit ännu mer sammansvetsade i partiet och fast beslutna att kämpa vidare. Vi tänker inte ge upp det vi lyckats skapa bara på grund av en envis person som inte klarade att ställa om i det höga förändringstempot.

Efter att vi blivit av med våra e-postadresser har vi nu skapat nya som istället har .eu som ändelse. Vi har återskapat en officiell hemsida för att kunna kommunicera utåt vad som händer i partiet. Vi har skapat nya kommunikationskanaler på sociala medier. Det är naturligtvis surt att behöva börja om från start när vi hade kommit så långt redan med de gamla. Men, det tjänar inget till att gråta över spilld mjölk. Det är bara att köra vidare. Vi har ingen tid att förlora. Vi måste kunna visa vad vi gör, kommunicera med medlemmar och andra intresserade.

Utsikterna att lyckas få Königsson att ändra sig och ge tillbaks det som är partiets är små, för att inte säga obefintliga. Och att vänta på långsamma byråkratiska processer för att få tillbaks det kommer att ta tid. Samtidigt är det ohållbart att verka på en politisk arena där det finns två partier som kallar sig Borgerlig Framtid. Om vi skriver debattartiklar och skriver under med BF hamnar intresserade som söker på partinamnet på nätet på Königssons hemsida.

På grund av ovanstående kommer vi redan på extrastämman i Lund nästa helg 15-16 oktober, ta upp frågan om namnbyte. Partiet behöver ett nytt namn som vi kan äga helt och fullt och som vi kan fylla med innehåll och skapa förtroende för de närmsta åren. Det har redan varit på tal med namnbyte tidigare, så det är inget nytt. Det nya är det nu skriande behovet.

Jag gläds verkligen över att extrastämma som vi beslutat om och jobbat för ska bli av, till slut kommer att genomföras, trots diverse gropar vi hamnat i på vägen. Det ska bli otroligt roligt att träffa alla, prata politik, festa! Förutom frågan om nytt partinamn så blir det som sagt beslut om ny styrelse. Vi kommer också att besluta om nya stadgar och förtydliga partiets inställning till Nato. Förutom det kommer Tino Sanandaji att hålla ett gästanförande.

Det är tufft att starta och bygga upp ett nytt politiskt parti. Ingen hade heller förväntat sig att det skulle vara enkelt. Framtiden ser nu i alla fall betydligt ljusare ut för vårt parti X, vad det nu kommer att heta. Ni läsare och vi i partiet får ge oss till tåls ett litet tag till för att få veta.

32 kommentarer på “Gropar i vägen för Borgerlig Framtid

Add yours

 1. Bra att byta namn. Läste en blogg om BF som föreslog Hållbar framtid ist. Gäller att definiera ”hållbar” isf. Bloggen hade några önskevärvningar också och jag håller med – Johan Westerholm eller Alice Teodorescu får gärna vara statsminister. Staffan Danielsson bra värvning det med liksom Hanif Bali, Paulina Neuding m fl.

  Sikta mot de riktiga stjärnorna.

  Jag bidrar gärna med kunskap, kompetens och engagemang. Är civ ing och bor i norra delen av Sverige, ännu ej medlem. Går bra att mejla mig.

  1. Hållbar Framtid är ett namn som skulle kunna attrahera mig. Annars föreslår jag alltid EkoSoLiD/Hållbarhetspartiet, där EkoSoLiD står för ekosocialliberaldemokraterna. Påståendet här nedan att ett demokratiengagemang inte skall uttalas tror jag inte på. Grunden i ordet är faktiskt ”krati”, som betyder välde/styre. Det handlar om att man behöver stabila ordningar. Det är viktigare än snart sagt allt. Men det är förvisso bra om man i sammanhanget nämner folket.

   Jag är inte partimedlem, for your information…

   1. Jag tror att lite av vitsen med partiet är att vara liberalkonservativa. Vi har trots allt redan minst tre riksdagspartier som trängs i den socialliberala sektorn.

   2. Det handlar inte om socialliberalism. Liberalismen är en defekt ideologi även om man har ”social” som prefix. Demokratin, hållbarheten och livsflödet är mer fundamentala saker än frihet och jämlikhet, vilket är de två saker socialliberaler tycker är allra viktigast.

    Så här skrev jag i helgen som kommentar till Cornucopias blogginlägg om Borgerlig Framtid:

    ”Konservatism är i mina ögon en tämligen tvivelaktig ideologi. Nog kan ett mått av konservatism ibland vara sunt, men framförallt behöver man röra sig med världsförändringarna för att inte halka efter i utvecklingen på ett skadligt sätt. Det är inte heller så dumt att leda utvecklingen och det gör knappast den konservative.

    Snarare än att vara ”konservativ” tror jag att man bör betona hållbarhet riktigt mycket. Hållbarheten kan ibland kräva att man förändrar sig, snarare än att man står på bromsarna. Konservatismen har i någon mån hållbarhet som mål, men gör ett stort misstag när man överbetonar icke-förändringen som medel.

    Den politiska högern förefaller ganska rädd för att försvära sig ordentligt till demokratin. När man kallar sig liberal snarare än liberaldemokrat så väljer man individualismen som högsta politisk princip. Man kan dock vara tämligen säker på att ett samhälle som har individualismen som överordnad princip kommer gå under. Man kan inte bygga ett samhälle på solipsister.

    Demokratin handlar om gemensamma ordningar, vilket människor behöver. De ordningarna bör förstås rymma ett mått av frihet. Därför är liberaldemokrati bra. Men en komplett ”värdegrund” kräver också att man tar hänsyn till ekologisk och social hållbarhet och inte bara till att allt skall vara så fritt som möjligt inom demokratins ramar. Ekosocialliberaldemokrati, snarare än liberalkonservatism.”

    http://cornucopia.cornubot.se/2016/10/palatskupp-inom-borgerlig-framtid.html

 2. Helt rätt väg att gå att byta namn på partiet, och att göra det nu medan det ännu är okänt för en bredare allmänhet. Jag har haft funderingar på att engagera mig men känt mig negativ pga det hopplösa namnet på partiet.
  Att komma in i riksdagen 2018 är såklart orealistiskt, men kanske valet efter.
  Det ska bli intressant att se vad man hittar på för nytt namn.

 3. Roligt att höra att ni är uppe på banan igen. Behovet av ett nytt borgerligt parti har aldrig varit större. Jag har funderat på att gå med ett tag men ännu inte gjort slag i saken. Personligen skulle jag tycka att det vore bra om ni på något sätt kunde få med medborgarbegreppet (i bemärkelsen medborgarrätt – ius civitatis) i ett partinamn, då jag tycker det fallit vid sidan idag. Det skulle inte skada om man på så sätt kunde synliggöra vad medborgarskapet innebär i termer av rättigheter och skyldigheter.

 4. Jisses, Josefin, soppa är ordet!
  Min undran är om grundidén håller? Vem ”äger” partiprogrammet och är det aktuellt?
  En utsorterad Königsson kan bara vara positivt. Kände aldrig att han bidrog på ett bra sätt. Och namnet kändes mer som arbetsnamn än som en permanent partibeteckning.
  Det skulle vara intressant med ett parti som mera tog avstamp i sitt väljarunderlag och där företrädare oftare ställde den egna agendan mot det mandat väljarkåren gett. Demokrati måste finnas till lite oftare än en dag vart fjärde år.
  Namn är svårt. Demokrati i partinamnet är no-no! Behöver det påpekas är nog grundinställningen tveksam. Borgerliga värderingar hoppas jag att ni kommer fortsätta ha, men ordet tilltalar kanske inte ett bredare spektra. Spektrum är annars intressant, dels för bredden, dels för möjliga färger. Mittenpartiet är i mesigaste laget, men mitt rimligaste förslag innan lunchtimmen är slut.
  Håller en tumme för dig och ditt fortsatta arbete. Vore kul att se dig lyckas med en bredare plattform. Jag tycker att du verkligen behövs i politiken.

 5. Jag har blivit så smått intresserad av partiet, så det är kul att se att det börjar röra på sig så lite. Det är ju dock som utomstående svårt att veta exakt vad som har hänt bakom kulisserna beträffande Königsson – han har ju en version och ni en annan. Här är Königssons kommentar: https://goo.gl/qWV33f

  Pssst, du kanske skulle ändra länkarna på https://josefinutas.wordpress.com/about/ så att de inte pekar mot de gamla adresserna 😉

 6. Kämpa på i turbulensen – ni behövs! Ett nytt (och bättre!) partinamn behövs givetvis, även om just den frågan inte känns så viktigt för min del. För att nå ut till fler potentiella väljare inser jag dock att valet av namn kan vara centralt. Ska bli spännande att höra vad ni landar på.

  Har faktiskt funderingar på att, för första gången i mitt liv, engagera mig politiskt, men vi får se. Känns i vilket fall som att det är ”skarpt läge” nu…

 7. Omkring 2008 hade jag tankar på att försöka starta ett nytt parti; ett mer konservativt miljöparti, kanske som det gamla Centerpartiet. Jag identifierade tre centrala delar:
  1) Bra partinamn.
  2) Förtroendeingivande (gärna känd) partiledare.
  3) Interna processer för att undvika att ”knäppskallar” får inflytande över partiet.

  Jag förstår att du tröttnat på Miljöpartiet. Vi har en grupp mycket radikala medlemmar som brukar dominera våra partikongresser. (Samtidigt har vi en hel del kloka kommunpolitiker och i regeringsställning har vi fattat många bra beslut. Tyvärr står vi inte för de kloka besluten.)

  När det gäller Borgerlig Framtid har jag varit skeptisk (se punkterna 1-3 ovan) och jag blir inte förvånad när jag läser om era problem. Samtidigt är Sverige i akut behov av en ny politisk kraft så jag önskar dig lycka till!

 8. ”Högerpartiet” är väl ledigt nu…?
  Fast, blir nog för problematiskt med tanke på situationen med vårt rådande medieklimat där vänsterextremt tankegods ses som en ‘normalposition’. Blir mao bara onödig uppförsbacke.

  Mittenpartiet, som nämnts är bättre.

  Hört om Königsson, rikemansunge med i princip låtsasanställningar och inga riktiga meriter i cv:t, ännu mindre inom politik och i en ledarbefattning. Kanske var bra att det här hände nu och inte i ett senare skede.

   1. Jag vet inte om det är just det föreslagna namnet som är bäst, men konceptet är intressant att lansera sig som ett syskonparti till ett redan existerande parti i någon grannland. Om ni i all väsentlighet har samma partiprogram så kan ni säkert få mycket kompetent stöd från syskonpartiet. I övrigt vill jag tillägga, som många redan skrivit, att Borgerlig framtid inte var ett särskilt lyckat partinamn. Borgerlig exkluderar många som skulle kunna sympatisera (jag förstår det inte själv, men många sansade vänstermänniskor i min bekantskapskrets har sett det som en deal breaker) och framtid ger lite Ny demokrati-vibbar.

    Om jag som ännu inte är medlem ska ta mig friheten till att lämna förslag skulle jag föreslå kort och gott ”Geo”. Ett prefix med betydelsen jord, som står för något både grönt och beständigt. Det är också lätt att komma ihåg och gör sig bra på en logga.

    Lycka till oavsett vilket namn ni kommer fram till!

  1. Eller kanske EkoSoLiD/Hållbar Medborgerlig Framtid
   ”Eko” skulle kunna syfta på ekonomi såväl som på ekologi.

 9. Några till namnförslag:

  Geokraterna
  Direktdemokraterna
  Meritokraterna

  För ”säleffekten” är det viktigt att separera oss mot de etablerade partierna. Det enda jag vet för egen del är att jag aldrig mer vill rösta på nåt av dom. ( förutom möjligen om nåt extraordinärt händer, som att Johan Westerholm partileder S)

  Så in med nytt – in med akademiker, in med arbetslivserfarna, in med de riktiga stjärnorna.

  De sista är avhängigt för att lyckas redan 2018.
  Folket kommer rösta på personer 2018, så det behövs några som väljarna redan har förtroende för.

  Måla visionen, sätt ett toppenbra partinamn som tydliggör visionen, gör planen och samla resurserna – först och främst oss.

  Jag känner hur många som helst som tycker det sunda förnuftet är som bortblåst.

  Mitt eget förtroendet för Riksdagen begränsar sig till ett par personer som snarast är politiska vildar nu.

  Värva vildarna.
  Värva oss med fötterna på jorden.

  Vi vill ha nytt, vi vill ha sunt förnuft och en vettig plan ut ur den här djungeln som Riksdagspartierna satt oss i.

 10. Grattis till att ha kommit ut ur era interna konflikter. Hoppas konferensen i Lund blir bra. Själv är jag medlem i SD (på en ganska tillbakadragen post, suppleant i kommunföreningen i Lund) och hade naturligtvis önskat att ni trots allt hade valt att agera inom ramen för mitt eget parti. Utsikterna att komma in i riksdagen (eller ens någon kommunfullmäktige) är små. Vill ni verkligen bidra till Sveriges utveckling (vilket jag är säker på att åtminstone du, Josefin, vill) bör ni ansluta er till ett befintligt parti. Trots allt är SD rimligen ett bättre val än M eller Kd.

 11. Gillade aldrig namnet Borgerlig Framtid. Vänster/Höger-dimensionen är inte längre särskilt upphetsande (eller ens särskiljande i dagens Sverige). Polens regeringsparti heter Lag och rättvisa. Oberoende av om man gillar den polska politiken eller ej är namnet genialt. Kan knappast vara skyddat i Sverige eftersom det är en översättning från polska. Ett namn som visar vad man står för och som kan attrahera väljare från alla väljargrupper.

 12. Hoppas ni kommer på fötter igen. Det behövs sannerligen politiska alternativ! Annars hägrar blankrösten för mig.

  Angående namn hoppas jag innerligt att ni slopar ”borgerlig” i partinamnet. Jag är inte vänster men identifierar mig inte heller med någon borgerlighet (vad nu detta skulle betyda i våra dagar).

  Medborgerlig Framtid låter i så fall bättre. Eller något partinamn som inte fastnar i klichéer som har med en förlegad vänster-högerskala att göra och inte heller låter meningslöst slätstruket såsom ”Borgerlig Framtid” gör.

  Lycka till! Ni behövs!

 13. Om ni tar emot förslag till nytt partinamn från icke partianslutna medborgare så skulle jag vilja föreslå Republikanerna.

  Namnet har kanske inte de bästa associationer just nu, när Trump driver valrörelse men det finns ett antal fördelar som jag ser det. Det är för övrigt också det största borgerliga partiet i Frankrike med Sarkozy och Chirac som företrädare.

  Det är ett tydligt borgerligt namn, samtidigt som det lyfter en större fråga om hur den svenska demokratin ser ut. Om vi frångår monarkin så finns det en möjlighet att vi skulle kunna få ett mer demokratiskt sätt att utse vår statschef, än att 1,5% av befolkningen väljer ut de två kandidaterna från sina egna led. Det skulle också kunna innebära att vi kan få en statschef som inte är uppbunden i partipolitik.
  Det skapar också möjlighet att diskutera parlamentarism och politiskt mandat, som om jag har förstått det är en del av ursprunget till partiet, dvs att kritisera DÖK. Jag skulle personligen vilja se en större koppling mellan medborgarens röst och det politiska mandatet än det som finns idag. Det skulle kunna hjälpa till att motverka politikers tendens att hellre följa partiet än de som de är tänkta att representera.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Starta en blogg på WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: